Motylaty nr 13

Zapraszamy do lektury ostatniego już numeru biuletynu Motylaty. W numerze tym podsumujemy ponad trzy lata naszej pracy na rzecz ochrony cennych siedlisk, a także piszemy o dalszych planach Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA związanych działaniami na bogatych przyrodniczo łąkach. Ponadto przedstawiamy dwa inne projekty ochrony motyli.

Motylaty nr 12

Zapraszamy do lektury dwunastego numeru Motylatów, w którym piszemy o zmianach w programach rolnośrodowiskowych, jaki może przynieść nowy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a także przedstawimy zagrożenia dla motyli, jakie niesie ze sobą m.in. przemysłowe rolnictwo.

Motylaty nr 11

W jedenastym numerze Motylatów przedstawiamy Państwu wyniki przeprowadzonego w ramach projektu monitoringu oraz informujemy o postępie realizacji prac. Zapraszamy do lektury.

Motylaty nr 10

Zapraszamy do lektury dziesiątego numeru kwartalnika Motylaty, w którym piszemy czy są Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków i opisujemy jeden z nich - Bory Dolnośląskie. W numerze tym poruszamy także problem zagospodarowania siana z koszonych późno łąk oraz informujemy o postępach w realizacji projektu.

Motylaty nr 9

Przedstawiamy dziewiąty numer kwartalnika Motylaty, w którym opisane zostały kolejne obszary Natura 2000 objęte naszym projektem. W bieżącym numerze piszemy ponadto czym są Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk, a także informujemy o postępach w realizacji projektu. Życzymy miłej lektury.

Motylaty nr 8

Zapraszamy do lektury ósmego numeru Motylatów, który poświęcamy zagadnieniom związanym z siecią Natura 2000. W bieżącym numerze biuletynu podajemy podstawowe informacje dotyczące sieci Natura 2000, a także opisujemy obszary Natura 2000 znajdujące się na terenach górskich, na których prowadzimy działania w projekcie.

Motylaty nr 7

To już siódmy numer kwartalnika "Motylaty", a w nim wyniki pierwszego roku badań monitoringowych prowadzonych przez naukowców: botaników oraz entomologów oraz informacje o postępach prac w projekcie. Zapraszamy do lektury.

Motylaty nr 6

Zapraszamy do lektury szóstego numeru kwartalnika „Motylaty”, w którym to przedstawiamy ostatniego już z pięciu motyli chronionych w ramach projektu - modraszka telejusa. Polecamy Państwa uwadze także tekst poświęcony zjawisku sukcesji naturalnej, często spotykanym na łąkach włączonych do projektu.

Motylaty nr 5

Modraszek nausitous, jeden z motyli chronionych w ramach projektu, wyróżnia się niezwykle interesującym cyklu rozwojowym, w który włączone są mrówki. W tym numerze znajda Państwo cenne informacje o tym motylu oraz o myrmekofili czyli międzygatunkowym powiązaniu mrówek z innymi organizmami. Życzymy miłej lektury!

Motylaty nr 4

Zapraszamy do lektury czwartego numeru biuletynu ''Motylaty'', w którym przybliżamy czytelnikowi kolejnego z chronionych motyli-czerwończyka nieparka, a także opisujemy siedliska przyrodnicze wyróżnione w obszarze działań projektu w toku inwentaryzacji przyrodniczych.

Motylaty nr 3

W trzecim numerze kwartalnika "Motylaty" piszemy o czerwończyku fioletku - jednym z pięciu gatunków motyli, na ochronie których koncentrujemy uwagę. Pragniemy przybliżyć Państwu jego biologię, wymagania siedliskowe, rozmieszczenie i zagrożenia jakie niesie dla niego niewłaściwe gospodarowanie na łąkach. W trzecim numerze Motylatów opisujemy także rośliny żywicielskie czerwończyka fioletka i innych chronionych w ramach projektu motyli. Dla Państwa informacji przedstawiamy również postępy prac realizowanych w ramach projektu oraz zadania planowane do wykonania na początku 2012 r. Zapraszamy do lektury!

Motylaty nr 2

Przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia) to motyl znajdujący się m.in. na Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce oraz w Czerwonej księdze motyli dziennych Europy. Jest on silnie zagrożony w całej Europie. Ostatnio wyginął w Belgii i Holandii, także w pozostałych krajach obserwuje się szybkie zanikanie jego stanowisk.

Dowiedz się więcej o tym rzadkim motylu, sprawdź gdzie jeszcze można go spotkać i poznaj jego potrzeby siedliskowe. Przeczytaj co w ramach projektu „Trwałe zachowanie zagrożonych siedlisk i motyli w sieci Natura 2000 w Południowo Zachodniej Polsce” robimy, żeby go ratować i co ty także możesz dla niego zrobić!

Zapraszamy do zapoznania się z drugim numerem kwartalnika „Motylaty”.

Motylaty nr 1

Koncentrujemy uwagę na rzadkich motylach jak: przeplatka aurinia, czerwończyk fioletek, czerwończyk nieparek, modraszek telejus, modraszek nausitous. Motyle te podlegają ochronie na podstawie Dyrektywy Siedliskowej sieci Natura 2000 i jej załącznika II.